บริษัท เฮลทิเนส จำกัด บริษัทภายใต้ บริษัท เฮลลีด จำกัด(มหาชน)

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ โดยคนไทยสู่สากล

ประกอบธุรกิจคิดค้น และพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยภายนอก รวมทั้งว่าจ้างผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่เน้นการป้องกันและการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 2 แบรนด์ ได้แก่ “PRIME” และ “Besuto”

Healthiness • INNOVATION

นวัตกรรม

นวัตกรรมการป้องกันและยับยั้งเชื้อโรค
Besuto12 Hand Cleansing Gel ฟิล์มเคลือบมือยับยั้งเชื้อ ปราศจากแอลกอฮอล์ ด้วยนวัตกรรม BKC-Natural Complexสารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อทั้ง ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พร้อมกับนวัตกรรม Thin Film Technology ชั้นฟิล์มบางเบาเคลือบผิวที่ผสาน Active Ingredients ค่อยๆปลดปล่อยสารฆ่าเชื้อที่ออกฤทธิ์ตรงเข้าทำลายเชื้อโรคถึงแก่นเซลล์ยาวนานถึง 12 ช.ม.
นวัตกรรมช่วยการดูดซึมของอาหารเสริม
PRIME V1510N, Prime B0051 plus, PRIME MOV X2, PRIME G3 30’S
อาหารเสริมไพรม์ ภายใต้นวัตกรรม Cell Matrix Technology เป็นนวัตกรรม ช่วยให้สารอาหารอาหารเสริมดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพ

รางวัลและความสำเร็จ

Besuto12 Hand Cleansing Gel

นวัตกรรมฟิล์มเคลือบมือยับยั้งเชื้อยาวนาน 12 ชั่วโมง สูตรปราศจากแอลกอฮอล์

Besuto12 Hand Cleansing Gel
PRIME B0051 plus

อาหารเสริมไพรม์ บี 0051 พลัส อาหารสมอง จากสารสกัดชาเขียว

PRIME B0051 plus
PRIME V1510N

อาหารเสริมไพรม์ วีหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ สำหรับดวงตา ภายใต้นวัตกรรม Cell Matrix Technology

PRIME V1510N