สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ โดยคนไทยสู่สากล

นวัตกรรม

เมื่อโลกไม่เคยหยุดนิ่ง ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา สินค้านวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ต้องไม่หยุดนิ่งเช่นกัน

บริษัท เฮลทิเนส จำกัด บริษัทแห่งสินค้านวัตกรรม โดยมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าสุขภาพและสินค้าที่พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย โดยผนึกความร่วมมือทีมวิจัยภายนอก ทั้งสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยหลากหลายแห่ง เพื่อพัฒนาสินค้านวัตกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นนวัตกรรมที่พัฒนาจากสารจากธรรมชาติ ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

Healthiness • PRIME

เฮลทิเนส ประกอบธุรกิจคิดค้น และพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยภายนอก รวมทั้งว่าจ้างผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่เน้นการป้องกันและการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 2 แบรนด์

เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่ง เฮลทิเนส คิดค้น พัฒนา และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมี คุณภาพ โดยจะเน้นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อดูแลสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม

Healthiness • BESUTO

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นทั่วโลก เฮลทิเนส จึงต้องการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ทำได้ทั้งการปกป้อง และฆ่าเชื้อไปพร้อมๆ กัน

Read More

Healthiness • BOM SKIN

BOMSKIN เป็นเครื่องสำอางบริสุทธิ์ที่สามารถ ใช้ได้อย่างมั่นใจ เพราะได้ทำการวิจัยและผลิต เครื่องสำอางที่จะทำให้สุขภาพผิวดีไม่เพียง ภายนอกแต่ทำให้สุขภาพผิวภายในให้ดีขึ้นเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม