24 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณ LINE MAN ที่ไว้วางใจใน #Besuto

LINE MAN เน้นย้ำความปลอดภัย เดินหน้าแจกหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้น พร้อมมอบเจลยับยั้งเชื้อไร้แอลกอฮอล์
#Besuto12 ให้กับไรเดอร์ที่ลงทะเบียนทั่วประเทศ เพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ร้านค้า และผู้ส่งอาหารในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอก 3
#เบซูโตะทเวลฟ์ #เคลือบความมั่นใจปลอดภัยทุกสัมผัส

https://mgronline.com/business/detail/9640000049939