26 เมษายน 2564

Besuto12 ร่วมกับ สวทช. บริจาค Besuto12 Cleansing Gel ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เพื่อส่งมอบให้ที่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในโครงการ PATHUM HYGIENE MODEL "ส่งมอบความห่วงใยสู่จังหวัดปทุมธานี ด้วยนวัตกรรมจากนาโนเทคโนโลยีฆ่าเชื้อ COVID-19"