04 สิงหาคม 2564

บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด บริจาคเจล Besuto12 เจลยับยั้งเชื้อ ปกป้องยาวนาน สูตรปราศจากแอลกอฮอล์ จำนวน 500 หลอด มูลค่า 60,000 บาท เพื่อร่วมกับโครงการ"กล่อง อว. พารอด" ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เพื่อส่งมอบยาสมุนไพรและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพิ่มเติมจากที่โรงพยาบาลมีให้ มอบให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลในเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ภายใต้ อว.

ขอขอบคุณกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคม และให้เราได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ค่ะ