PRIME แคลเซียม พลัส ดี&เค

PRIME แคลเซียม พลัส ดี&เค

หมวดหมู่:
ส่วนประกอบสำคัญ
แคลเซียม คาร์บอเนต วัตถุดิบ นำเข้าจากประเทศเยอรมนี
ขนาดบรรจุ
60 เม็ด
ขนาดรับประทาน
วันละ 1 เม็ด, ครั้งละ 1 เม็ด

ส่วนประกอบ

  • แคลเซียม คาร์บอเนต 1,500 มก. (ให้แคลเซียม 600.6 มก.)
  • วิตามินดี 3 2 มก. (ให้วิตามินดี 200 IU)
  • วิตามินเค 1 1.6 มก. (ให้วิตามินเค 1,600 มคก.)

คำเตือน

  • เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
  • ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจํา