PRIME แม็กซ์ ซิ้งค์ พลัส

PRIME แม็กซ์ ซิ้งค์ พลัส

หมวดหมู่:
ส่วนประกอบสำคัญ
ซิงค์ อะมิโน แอซิด นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ขนาดบรรจุ
60 เม็ด
ขนาดรับประทาน
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

ส่วนประกอบ

  • ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต 20% 75 มก.
  • ไนอะซินาไมด์, แคลเซียม 20 มก.
  • ดี-แพนโททีเนต, แคลเซียม 6.521 มก.
  • วิตามิน บี6 2 มก.
  • วิตามิน บี12 (0.1%) 2 มก.
  • ไทอะมีน ไฮโดรครอไรด์ 1.9064 มก.
  • ไรโบฟลาวิน 1.7 มก.
  • ดี-ไบโอติน 0.15 มก.

คำเตือน

  • เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
  • ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจํา