PRIME โกลด์เด้น ออยด์

PRIME โกลด์เด้น ออยด์

หมวดหมู่:
ส่วนประกอบสำคัญ
วัตถุดิบจากประเทศไทย
ขนาดบรรจุ
60 เม็ด
ขนาดรับประทาน
วันละ 2 ครั้ง, ครั้งละ 1 แคปซูล

ส่วนประกอบ

  • น้ำมันมะพร้าว 150 มก. (น้ำมันมะพร้าวผ่านกรรมวิธี ) เนื้อ
  • น้ำมันงาม่อน 150 มก. (น้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนผ่านกรรมวิธี) เมล็ด
  • น้ำมันรำข้าว 150 มก. (น้ำมันรำข้าวผ่านกรรมวิธี) รำ
  • น้ำมันกระเทียม 50 มก.

คำเตือน

  • เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
  • ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
  • อ่านคําเตือนในฉลากก่อนบริโภค
  • ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจํา