PRIME น้ำมันรำข้าว

PRIME น้ำมันรำข้าว

หมวดหมู่:
ส่วนประกอบสำคัญ
วัตถุดิบจากประเทศไทย
ขนาดบรรจุ
60 เม็ด
ขนาดรับประทาน
วันละ 2 แคปซูล

ส่วนประกอบ

  • น้ำมันรำขาว 500 มก. (น้ำมันรำข้าวผ่านกรรมวิธี) รำ
  • กรดโอเลอิก 200 มก.
  • กรดไลโนเลอิก 150 มก.
  • แกมมา โอไรซานอล 7 มก.
  • วิตามิน อี 0.412 มก.

คำเตือน

  • เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
  • ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
  • อ่านคําเตือนในฉลากก่อนบริโภค
  • ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจํา