จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส ที่รุนแรงขึ้นทั่วโลก เฮลทิเนส จึงต้องการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ทำได้ทั้งการปกป้อง และยับยั้งเชื้อไปพร้อมๆ กัน

ช่องทางการจัดจำหน่าย

เพื่อให้การเข้าถึงสินค้าได้ง่ายดาย คุณสามารถหาซื้อสิ้นค้า ที่ร้าน “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” และช่องทางการจัดจำหน่าย